• KOTIMAAN TILAUKSET 2,90 €
  • KOTIMAAN TILAUKSET 2,90 €

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus/ EU försäkran om overensstämmelse

1. Henkilönsuojain (tuote-, tyyppi tai sarjanumero) / EN ISO 13688:2013

Personlig skyddsutrustning (produkt-, typ-, parti- eller serienummer): EN ISO 13688:2013

…………….

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Maija Onnela, Hatanpään valtatie 14, 33100 Tampere

Tillverkarens namn och adress eller dennes representants namn och address: Maija Onnela, Hatanpään valtatie 14, 33100 Tampere

…………….

3. Tämä vaatimustenmukaisuus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

…………….

4. Vakuutuksen kohde (henkilönsuojaimen tunniste: Ovelia heijastinolkavyö

Föremålet för försäkran: Ovelia reflex axelremmen

…………….

5. Edellä kuvattu kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamis-lainsäädännön mukainen: Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen: Förordningen (EU) 2016/425

…………….

6. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai tekniset spesifikaatiot, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: EN ISO 13688:2013

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som tillämpats eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras: EN ISO 13688:2013

…………….

7. Ilmoitettu laitos SGS Fimko, no. 0598, Takomotie 8, 003800 Helsinki, suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen /

Det anmälda organet SGS Fimko (No 0598) har utfört EU-typkontroll (modul B) och utfärdat EU-typintyget

…………….

8. Yrityksen Onnela Design puolesta allekirjoittanut / Undertecknat för

Paikka ja aika / Ord och datum

Tampere 7.11.2022

Maija Onnela / Onnela Design